CAFE MỜI BẠN

QUÀ CỦA CHỊ TƯƠI NGUYỄN

ĐỒNG HỒ HOA

VŨ MAI CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

BẠN HỮU CỦA TÔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Vũ Mai)

Dịch website

Ảnh ngẫu nhiên

Ho_ca.swf Happy_new_year.swf EMBEQUADOIVIBIDIENGIATTOVIOLET022815.jpg 20116.jpg Nhmoi.swf P1090425.jpg Dem_dong_loan.swf HAPPY_WOMEN_DAY_83.swf Hh.jpg Chauban6_3.jpg Qh.gif CUUNON_CHUC_TET.swf Baner_truong_1.swf Banner_truong2.swf BANERMOI.swf Index.swf Showimg.gif Rose_14jpg.jpg Snvumai.swf

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • SẮP XẾP DỮ LIỆU

  KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

  ẢNH ĐẸP

  picasion.com

  Câu hỏi và đáp án môn luật hình sự

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:28' 20-04-2014
  Dung lượng: 36.1 KB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người

  Trang 1
  LUẬT HÌNH SỰ (Câu 6 –8 dưới )
  Câu 2: Các nguyên tắc pháp lý chung trong Luật Hình sự Việt Nam và các nguyên tắc chuyên ngành của  Luật Hình sự Việt Nam? (31-40)     ĐN: Các nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam được hiểu là những tư tưởng, nguyên lý cơ bản được ghi  nhận, thể hiện trong các quy phạm pháp luật hình sự, thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự phản ánh những quy  luật kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội và những quan niệm về đạo đức và pháp luật của nhân dân đối với việc quy  định tội phạm và hình phạt và những vấn đề khác liên quan đến TộI PHạM và HÌNH PHạT. * Các nguyên tắc chung trong Luật hình sự bao gồm: nguyên tắc dân chủ XHCN; nguyên tắc nhân đạo XHCN;  nguyên tắc pháp chế XHCN; nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa yêu nước và đoàn kết quốc tế; nguyên tắc chịu  trách nhiệm đối với hành vi phạm tội cụ thể; nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 1- Nguyên tắc dân chủ XHCN: nguyên tắc này xuyên suốt các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, trong  đó có lĩnh vực pháp luật. Trong Luật Hình sự Việt Nam nguyên tắc này thể hiện:  - Luật Hình sự Việt Nam bảo  vệ chế độ xã hội và nhà nước của nhân dân lao động, thể hiện ý chí của nhân dân.   - Luật Hình sự Việt Nam tôn trọng và bảo vệ các quyền dân chủ của công dân trong tất cả các lĩnh vực của đời  sống xã hội. Mọi hành vi xâm hại các quyền đó đều bị nghiêm trị.    - Luật Hình sự Việt Nam bảo đảm mọi công dân tự mình hoặc thông qua các cơ quan, tổ chức khác nhau tham  gia xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự. Những điều luật quan trọng lấy ý kiến rộng rãi.  - Luật Hình sự Việt Nam coi việc đấu tranh phòng ngừa và chống tình hình TộI PHạM, việc giáo dục người  phạm tội là sự nghiệp của toàn dân, mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, … 2- Nguyên tắc nhân đạo XHCN:  - Xuất phát từ quan điểm đạo lý XHCN và tình thương con người trong truyền thống của dân tộc ta. - Luôn được thể hiện rõ nét trong chính sách hình sự của nhà nước ta qua mọi giai đoạn phát triển. Đó là 1  nguyên tắc nhất quán của pháp luật hình sự nước ta.   Trước hết nguyên tắc này thể hiện đối với người phạm tội,  nhà nước không có mục đích trả thù, mà ngược lại tạo điều kiện cho người phạm tội trở thành người tốt, có ích  cho xã hội.    Hình phạt không làm đau đớn thể xác, hạ thấp phẩm giá, áp dụng mức độ cần thiết, khoan hồng với người  nhất thời phạm tội ít nghiêm trọng, người tự thú, thật thà khai báo, lập công chuộc tội; tạo cho phạm tội tự cải  tạo, miễn hình phạt, giảm thời gian chấp hành … hình phạt chung than, tử hình chỉ áp dụng đối với trường hợp  đặc biệt nghiêm trọng và với những điều kiện chặt chẽ … 3- Nguyên tắc pháp chế XHCN:    Là nguyên tắc quan trọng trong sinh hoạt xã hội và tổ chức, hoạt động của nhà nước. Đây là nguyên tắc kiên  định (điều 12-HÌNH PHạT 1992) “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế  XHCN. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân  phài nghiêm chỉnh  chấp hành HÌNH PHạT và PL, phòng ngừa và chống các TộI PHạM, các vi phạm HÌNH PHạT và PL”.    Trong lĩnh vực hình sự, nguyên tắc được thể hiện trước hết ở chỗ việc quy định 1 tội mới, sửa đổi, bổ sung 1  TộI PHạM hoặc hủy bỏ 1 TộI PHạM cần phải được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật. Chỉ có cơ  quan quyền lực nhà nước cao nhất  mới có thẩm quyền quy định TộI PHạM và hình phạt.    - TộI PHạM và HÌNH PHạT đối với người phạm tội phải được quy định trong pháp luật hình sự. Chỉ người  nào phạm 1 tội đã được Luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.   - Nguyên tắc này đòi hỏi pháp luật hình sự phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, xây dựng 1 cách hoàn  thiện đáp ứng các nhu cầu, đấu tranh phòng ngừa và chống TộI PHạM.   - Nguyên tắc pháp chế XHCN đòi hỏi các cơ quan tư pháp hình sự phải triệt để tuân thủ pháp luật hình sự khi  ra quyết định có liên quan đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự, đến việc quyết định hình phạt và các biện  pháp tác động pháp lý hình sự khác. 
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓