Mẫu 20-KNĐ(PHIẾU THẨM TRA Lý lịch của người xin vào Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:05' 01-09-2013
Dung lượng: 3.6 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 ngườiĐẢNG BỘ.............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.................................................
............................................. ..............., ngày.......tháng.......năm............
Số.............. - PTTr/


PHIẾU THẨM TRA
Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:.....................................................................

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng..............................................., sinh ngày........tháng...........năm..............
Quê quán:....................................................................................
Đang làm việc tại:...............................................................
Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của
...............................................xin vào Đảng với những nội dung sau:
.............................................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.


T/M
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP đảng uỷ.