Biên bản tuyển sinh lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:07' 23-05-2013
Dung lượng: 5.1 KB
Số lượt tải: 353
Số lượt thích: 0 người
ĐỒNG TUYỂN SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Tân Khai Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN TUYỂN SINH LỚP 6 THCS
Năm học: 2012 - 2013

Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành làm việc bắt đầu từ 8 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2012 đến 11 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2012
Tại: Phòng Hội đồng trường THCS Tân Khai
Thành phần hội đồng tham gia xét tuyển sinh:
Có mặt:
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hoàng
Phó chủ tịch: Ông Lê Đức Hoàng
Thư ký: Bà Vũ Thị Mai
Các ủy viên:
Bà: Hoàng Thị Ngọ
Bà: Phạm Thị Như Quỳnh
Tổng số có mặt: 05
Vắng mặt: 0
Công việc đã thực hiện:
Kiểm tra danh sách và hồ sơ của học sinh đăng ký dự tuyển sinh:
Tổng số học sinh đăng ký dự thi: 230
Trong đó:
Giới tính: 98 nam; 132nữ.
Số học sinh là người dân tộc thiểu số: 19
Đúng độ tuổi: 205; trước độ tuổi quy định: 25; quá tuổi: 0
Số học sinh là người dân tộc thiểu số:
Dân tộc Nùng: 1/0
Dân tộc Khơ me: 3/2
Dân tộc S tiêng: 11/6
Dân tộc Hoa: 2/1
Học sinh đã học hết chương trình tiểu học những năm trước: 0
Học sinh là đối tượng được được hưởng ưu tiên: 0, khuyến khích: 0
Tổng số học sinh đủ hồ sơ theo quy định: 230
Thực hiện xét tuyển sinh:
Căn cứ điều lệ dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 6 quy chế tuyên sinh THCS và tuyển sinh THPT và chỉ tiêu được giao, Hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để tuyển sinh vào lớp 6, kết quả như sau:
Tổng số học sinh đăng ký dự tuyển: 230
Tổng số học sinh được tuyển: 230
Trong đó:
Nam có: 98 ; nữ có: 132
Số học sinh được hưởng ưu tiên: 0 ; khuyến khích: 0
Số học sinh là người dân tộc thiểu số:
Dân tộc Nùng: 1/0
Dân tộc Khơ me: 3/2
Dân tộc S tiêng: 11/6
Dân tộc Hoa: 2/1
Lập danh sách học sinh được tuyển vào lớp 6:
( có bảng danh sách kèm theo)
Biên bản này đã được toàn thể thành viên hội đồng nhất trí thông qua.

Tân Khai, ngày 10 tháng 7 năm 2012
Họ, tên và chữ ký của CHỦ TỊCH
Các thành viên Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)